Via uw zorgverzekeraar kunt u de vergoedingen opvragen t.a.v. de tarieven t.b.v. fysiotherapie.

Tot op heden zijn er door Johan de Bes praktijk voor fysiotherapie contracten afgesloten met een aantal zorgverzekeraars, maar zullen er door strengere regelgeving vanuit de kant van de zorgverzekeraars komend jaar niet met allemaal een overeenkomst worden getekend. De namen van de zorgverzekeraars waarmee een contract wordt afgesloten voor 2019 zijn afgerond. Dit kan tot gevolg hebben dat wij niet direct kunnen declareren naar uw zorgverzekeraar toe en dat u een nota krijgt die u zelf moet indienen bij uw zorgverzekeraar. Eventuele verschillen in bedragen komen dan voor uw rekening. Bent u (aanvullend) verzekerd voor fysiotherapie bij een zorgverzekeraar waar wij een overeenkomst mee hebben dan declareert de fysiotherapeut de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U hoeft dan niets te betalen voor uw behandeling. Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie dan gelden de volgende tarieven:

  * Screening, intake en onderzoek: € 50,- 
  * Intake en onderzoek na verwijzing: € 36,-             
  * Niet nagekomen afspraak: € 36,-
  * Consult fysiotherapie: € 36,-